Kommunikation

Montagna erbjuder olika tjänster inom kommunikationsområdet. Uppdragen kan handla om alltifrån strategiskt kommunikationsarbete till praktisk produktion.
Exempel på områden:
• Strategiskt kommunikationsarbete
– Översyn av informations-/kommunikationsstrukturer
– Framtagande av policydokument och planer
– Krishantering
– Analys och utveckling av informationskanaler
– Rådgivning inom kommunikationsområdet

• Projektledning
– Kommunikationskampanjer
– Förändringsarbete inom kommunikationsområdet

• Produktion trycksaker
– Årsredovisningar
– Strategidokument
– Broschyrer

• Pressarbete
– Presservice vid evenemang
– Arrangerande av presskonferenser och medieaktiviteter