Om Montagna

ML Gotland ny
Montagna Kommunikation & ledarskap drivs sedan februari 2010 av Marie Louise Bergh. Montagna erbjuder tjänster inom kommunikation, journalistik och ledarskap. Flexibilitet och bredd är utgångspunkten för alla uppdrag. Montagna Kommunikation & Ledarskap samarbetar med erfarna journalister, informatörer, formgivare och illustratörer.

Från början är jag journalist, men har under många år även varit verksam inom kommunikationsområdet. Kommunikationschef, informationschef, chefredaktör/ansvarig utgivare, redaktör, pressekreterare och informatör, är några av de funktioner jag innehaft. I dessa roller har jag också erfarenhet av att planera och leda utvecklingsarbete på såväl strategisk som operativ nivå. Det har bland annat handlat om:
• Personalledning
• Rekrytering
• Projektledning
• Opinionsbildning
• Utveckla nya informationslösningar
• Förändringsarbete
• Sponsorsamverkan
• Framtagande av grafiska profiler

Några tidigare befattningar:
• Informationschef Riksidrottsförbundet
• Kommunikationschef Svenska Simförbundet
• Chefredaktör och ansvarig utgivare Svensk Idrott
• Chefredaktör och ansvarig utgivare Aqua.

Är du intresserad av ett samarbete med Montagna? Så här kan ett uppdrag växa fram:
• Förutsättningslöst möte
• Offert
• Uppdrag

Exempel på tjänster:
• Strategiskt kommunikationsarbete
• Projektledning
• Produktion trycksaker
• Pressarbete
• Redaktörskap
• Tidningsutveckling
• Artikelproduktion
• Personligt ledarskap
• Konflikthantering
• Effektiva ledningsgrupper
• Rekryteringskompetens
• Processledning – att systematiskt utveckla en verksamhet