Ledarskap

ledare760

Montagna erbjuder olika tjänster kopplade till ledarskap och organisationsutveckling. Insatserna kan vara av varierande slag, dels kan det handla om utbildning eller kompetenshöjning för små eller stora grupper i en organisation, dels kan det vara analyser av hur en organisation eller en ledningsgrupp fungerar. Beroende på uppdragets karaktär identifierar vi den kompetens som är nödvändig – i något fall kan det vara aktuellt att koppla in någon extern resursperson.

Exempel på områden:

• Personligt ledarskap
• Konflikthantering
• Effektiva ledningsgrupper
• Rekryteringskompetens
• Processledning – att systematiskt utveckla en verksamhet